Matematiksel İktisat

İktisat, insanın maddi isteklerini ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla giriştiği üretim, bölüşüm ve tüketim etkinliklerden kaynaklanan toplumsal ilişkileri inceler.

İktisatta ekonomi, devlet ve toplum arasındaki karmaşık kurumsal etkileşimleri uzun dönemli ve kapsamlı bir bakış açısıyla inceleyebilmek için tarihsel çözümlemelerden ve karşılaştırmalardan yararlanılmaktadır.

İktisat gerçek dünyanın karmaşıklığını anlamayı kolaylaştırmak amacıyla, basitleştirici varsayımlar içeren matematiksel modelleri ve bu modellerin geçerliliğinin gerçek veri kümeleri kullanarak sınanmasını sağlayan istatistiksel yöntemleri kullanmaktadır.

Bu ders kapsamında iktisadi analiz için gerekli olan matematiksel araçlar ve teknikler öğretilecektir.


Ders Kitapları :

  • Chiang ve Wainwright, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, Literatür Yayınları
  • Hammond ve Sydsaeter, Ekonomik Analiz için Temel Matematik, Turhan Kitabevi

Notlandırma :            

%30 Ara Sınav

%20 Kısa Sınav (2 kısa sınav)

%10 Yoklama

%40 Final Sınavı


 Ders Planı

1- İktisada Matematiksel Giriş

2- Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İktisadi Denklemler

3- Matematik ve İktisatta Türevin Kullanımı

4- Tek Değişlenli ve Çok Değişkenli Fonksiyonlar

5- Kısıtsız Optimizasyon

6- Kısıtlı Optimizasyon

7- Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar

8- Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matris Cebiri

9- İntegral ve Dinamik Zaman

10- Fark Denklemleri


Çalışma Soruları